In Ấn Và Thi Công Biển Quảng Cáo Cho Đối Tác HD SAISON

Ngày đăng: 28-11-2022

Ngày 16/11/2022 vừa qua, Công Ty TNHH Trường Khang đã hoàn thành quá trình thiết kế, in ấn và thi công biển quảng cáo tại các địa điểm chỉ định cho đối tác HD SAISON.

Hình ảnh các địa điểm đã hoàn thành thi công biển bạt quảng cáo hiflex khung sắt:

 

Hoạt động khác