Marketing Online

SEO top Google

Tăng thứ hạng Website của bạn lên cao nhất trên các bộ máy tìm kiếm như Google, Yahoo, Bing khi khách hàng tìm kiếm sản phẩm của bạn.

Ngày đăng: 09-08-2016 - Lượt xem: 564880

Xem chi tiết

Google Adwords

Chưa tới 10 phút Website và Thương hiệu của bạn đã xuất hiện trên trang nhất của Google khi khách hàng tìm kiếm sản phẩm, dịch vụ bạn có.

Ngày đăng: 09-08-2016 - Lượt xem: 564803

Xem chi tiết

Quảng cáo Facebook

Lợi thế có thể giúp cho các doanh nghiệp hay cá nhân hướng tới khách hàng mục tiêu với chi phí không thể rẻ hơn được nữa.

Ngày đăng: 09-08-2016 - Lượt xem: 564803

Xem chi tiết

Quảng cáo Banner Website

Quảng cáo banner là một hình thức quảng cáo online trên các website. Trên mỗi website đặt các vị trí với kích thước phù hợp để giới thiệu các thông điệp, hình ảnh, video… về sản phẩm, dịch vụ nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng đến sản phẩm dịch vụ đó.

Ngày đăng: 10-08-2016 - Lượt xem: 586

Xem chi tiết

SẢN PHẨM